Nová éra MHD v Bratislave: inováciami za posledné 3 roky sa priraďujeme k dopravne vyspelým metropolám


Dopravný podnik Bratislava v posledných rokoch začal, ale aj dokončil viaceré projekty, ktoré sú v uliciach viditeľné. Cestujúci sa vozia v modernejších vozidlách a aj čakanie na spoj sa stáva oproti minulosti komfortnejším. Systematickou prácou sa darí MHD v hlavnom meste zlepšovať a približovať mestám, kde je hromadná doprava prvou voľbou na cestovanie. Podniku sa darí investovať do rozvoja a tiež efektívnejšou prevádzkou usporiť finančné prostriedky.

Okrem masívnej obnovy vozidlového parku autobusov sa už budúci rok taktiež výrazne obmení vozidlový park električiek, trolejbusov a citeľného zlepšenia sa tým pádom už čoskoro dočkajú nie len cestujúci, ale aj kolegovia z Depa Krasňany a Jurajov Dvor. Cestujúci okrem toho budú môcť využívať nové moderné prístrešky na zastávkach a rovnako začali dostávať podstatne kvalitnejšie informácie a vyššiu úroveň služieb.

Viac informácií v článku nižšie:

150 nových autobusov

Od roku 2019 DPB systematicky pracoval na obnove a inovovaní svojho vozidlového parku. Zakúpil 12 letiskových autobusov vrátane jedného určeného na výcvik (nových kolegov), 4 nové minibusy, 71 kĺbových 18m vozidiel a 63 nízkopodlažných 12 metrových autobusov. Do konca jesene tak bude v uliciach premávať dokopy 150 autobusov s najnovšími technológiami v bratislavských farbách. Už pri prvom nákupe tzv. „letiskových autobusov“ sme zadefinovali moderný štandard výbavy, v ktorom nechýba výkonná klimatizácia, tónované sklá, moderný informačný a kamerový systém, WiFi, hygienické nerezové madlá a sedadlá s nenasiakavými poťahmi.

50 nových hybridných trolejbusov

K ekologizácii dopravy v Bratislave prispeje rozširovanie trolejbusovej dopravy. Vďaka trom súťažiam a získaným financiám z európskych fondov na nové hybridné vozidlá pribudne už v roku 2023 do flotily DPB 11 kusov 12-metrových, 23 kusov 18-metrových a 16 kusov rekordných 24-metrových trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. Práve tieto trolejbusy budú po dobudovaní nových trolejbusových tratí slúžiť na prejazd úsekmi, ktoré sú mimo trakčnej siete, čím plnohodnotne nahradia autobusy vo výprave. Rekordné „megatrolejbusy“ zase pomôžu zlepšiť kapacity vo východnej časti mesta. (18-metrové a 12-metrové trolejbusy boli nakúpené za najlepšiu cenu v Česku a na Slovensku, dokonca výhodnejšie ako v rokoch 2014 – 2015, a to aj navzdory lepšej výbave a možnosti jazdiť na trakčnú batériu.)

30 nových električiek

Električková doprava je nosným dopravným systémom hlavného mesta najmä vďaka faktu, že jej dráha je zvyčajne odseparovaná od osobnej automobilovej dopravy. Je teda rýchlejšia a spoľahlivejšia. Hoci je výstavba nových tratí alebo obstarávanie nových vozidiel mimoriadne finančne náročné, DPB sa v posledných rokoch sústredil aj na inovovanie vozidlového parku električiek. Už ku koncu roku 2023 bude po koľajniciach premávať 10 nových obojsmerných električiek a 20 jednosmerných, ktoré sa podarilo obstarať opäť s finančným príspevkom z európskych fondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorého riadiacim orgánom je ministerstvo dopravy.

4 revolučné vodíkové autobusy

DPB bude budúci rok prvým dopravcom prevádzkujúcim flotilu vodíkových autobusov mestskej hromadnej dopravy na Slovensku a tento prelomový projekt bude vôbec prvým svojho druhu v našich končinách. Vodíková technológia prináša perspektívu do plánovania mestskej hromadnej dopravy v budúcnosti. V porovnaní s elektrobusmi je výhodou týchto vozidiel dlhší dojazd, ale aj rýchlejšie tankovanie. Štyri kusy autobusov DPB objednal prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu európskych fondov.

Dodatočná montáž klimatizácií do starších vozidiel

Dokopy 68 autobusov dostalo v ostatnom čase nové klimatizačné jednotky, aby bol zabezpečený tepelný komfort najmä v letných mesiacoch. Po dodaní všetkých 150 nových autobusov sa pomer klimatizovaných vozidiel zvýši zo 60% na 97%.

Bezpečnejšia MHD vďaka kamerovému systému

Dopravnému podniku záleží na bezpečnosti cestujúcich, ale aj ochrane našich spoločných vozidiel pred vandalmi a výtržníkmi. Do 189 vozidiel preto domontoval moderný kamerový systém, ktorý zabezpečí nepretržitý záznam i prenos z interiéru a exteriéru. Spolu so 150 novými autobusmi sa tak pomer vozidiel s kamerovým systémom zvýši zo 49% na 92%.

Pohotové informovanie prostredníctvom elektronických infotabúľ

V uliciach hlavného mesta doposiaľ pribudlo 124 moderných informačných tabúľ, ktoré okrem aktuálnych odchodov liniek informujú cestujúcich o type vozidla (nízkopodlažné, klimatizované) a ponúkajú aktuálne správy z dopravného dispečingu. Cez technológie sa vedia dopravní dispečeri spojiť s cestujúcimi na zastávke aj zvukovo. Tabuľa je tiež vybavená kamerovým systémom, ktorý už neraz pomohol pri objasňovaní priestupkov, a tiež akustickým hlásením pre slabozrakých a nevidiacich. Projekt bol zrealizovaný vďaka financiám z európskych fondov, a to z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Viac ako 1 000 nových označníkov v celom meste

S výmenou zastaraných označníkov, ktoré cestujúcim slúžili aj viac ako 30 rokov a svojim vyhotovením prispievali k vizuálnemu smogu, začal dopravný podnik ešte v roku 2020. Doposiaľ ich osadil v meste viac ako tisíc. Okrem moderného dizajnu, informácií o názve zastávky a na nej zastavujúcich liniek, ponúka písmenové označenie nástupiska, smer jazdy a hlavne v prípade zastávky bez prístrešku aj zasklenú vitrínu, vďaka ktorej sú cestovné poriadky a oznamy trvácnejšie a ľahko čitateľné.

Komplexná rekonštrukcia zastávky Račianske mýto

Obnovou mimoriadne frekventovanej križovatky za rekordný čas DPB skvalitnil prestup na jednej z najvyťaženejších zastávok v Bratislave. Cestujúci dostali rozšírené a nanovo vydláždené nástupiská doplnené o moderný označník. Ostrovček pre peších smerujúcich na Šancovú ulicu sme zväčšili takmer dvojnásobne a vodiči už môžu opäť využiť pravé odbočenie smerom do Rače. Križovatka je vybavená modernizovanou svetelnou signalizáciou a priechody pre chodcov sú debarierizované. V poslednej fáze sme doplnili zastávky o nové prístrešky, ktoré poskytujú cestujúcim ochranu pred vetrom a dažďom.

Modernizácia úseku trate Rača – Záhumenice

Úsek električkovej trate v Rači začal DPB rekonštruovať a modernizovať v júni roku 2020. Jej havarijný stav (vzhľadom na dlhodobo predtým neriešený problém) už neumožňoval čakať dlhšie, pretože v danom úseku hrozilo prerušenie premávky. 430-metrový úsek trate od Cintorína Rača po Záhumenice je dnes s mazacím zariadením koľajníc oveľa tichší, zvršok koľajníc zazelenaný, čím umožňujeme vsakovanie dažďovej vody a riešenie je prijateľnejšie z hľadiska reakcie na zmenu klímy. Okrem toho v úseku pribudli nové bezbariérové zastávky, označníky, ktoré DPB integroval s informačnou tabuľou a nový prístrešok.

Modernizácia električkovej trate na Americkom námestí

Posledná oprava trate bola pred touto modernizáciou realizovaná ešte v 70. rokoch minulého storočia. Stav trate – koľajníc, ale aj priľahlých plôch už nevyhovoval súčasným štandardom a požiadavkám a neboli prispôsobené aktuálnej premávke v tejto lokalite. O nič lepšie na tom neboli chodníky a priechody pre chodcov. DPB si stanovil cieľ – spríjemniť nielen cestovanie týmto uzlom, ale aj pobyt v ňom. Americké námestie sa stalo jedným z najkrajších prestupných miest v Bratislave. Okrem zrekonštruovanej trate pre električky sú už všetky priechody pre chodcov bezbariérové (väčšina novo vybudovaná) a nanovo vyznačené. Zväčšil sa chodník, pribudlo veľa zelene, nové LEDkové verejné osvetlenie a pôvodné stožiare verejného osvetlenia boli ošetrené.

Moderné prestupné terminály – Riviéra a Záluhy

V rámci rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály vznikli na dvoch prestupných bodoch integrované zastávky, ktoré umožňujú jednoduchší prestup z električkovej do autobusovej a trolejbusovej dopravy. Spojením zastávok sme eliminovali nebezpečenstvo pri prebiehaní cestujúcich cez komunikácie.

Komplexná rekonštrukcia viacerých zastávok

Po okamžitej rekonštrukcii vyťaženého prestupného uzla Račianske mýto sa DPB pustil aj do modernizácie viacerých zastávok na račianskej radiále. Zastávky Pionierska, Riazanská, Mladá Garda, Biely kríž a Stn. Vinohrady sú debarierizované, nanovo vydláždené, doplnené antracitovým mobiliárom a prístreškom, ktorého štandardy vychádzajú z dizajnmanuálu. Obnovy sa dočkala aj zastávka Chatam Sófer pri tuneli. Všetky nástupiská sú po stavebných úpravách nielen bezpečnejšie, ale aj prístupnejšie hendikepovaným cestujúcim.

Rekonštrukcia zastávky Chatam Sófer

Komplexná rekonštrukcia zastávky Pionierska

Komplexná rekonštrukcia zastávky Riazanská

Komplexná rekonštrukcia zastávky Mladá Garda

Komplexná rekonštrukcia zastávky Námestie Biely kríž

Komplexná rekonštrukcia zastávkového nástupištia Stn. Vinohrady

Program obnovy a doplnenia prístreškov – 200 prístreškov v celom meste

Nový prístrešok už postupne dostávajú aj ďalšie autobusové a trolejbusové zastávky v rôznych častiach mesta. Dokopy ich bude približne 200. Veľkú časť Programu podnik prefinancuje vďaka eurofondom.

Obnova náteru trakčných stĺpov

Nový náter a údržbu si zaslúžia aj stĺpy, ktoré držia trakčné vedenie v mnohých častiach Bratislavy. Ich obnovu spravil DPB na Kolibe, Mierovej a Krížnej ulici, pričom pokračuje ďalej aj v iných lokalitách.

Modernizácia trolejbusových tratí

V súvislosti s rozrastajúcimi sa časťami vo východnej časti Bratislavy budú narastať aj nároky na dopravu cestujúcich. Po novom budú pribúdajúcich obyvateľov obsluhovať nové megatrolejbusy, preto DPB tento rok začal a dokončil rekonštrukciu dvoch úsekov trolejbusových tratí, a to: Záhradnícka – Karadžičova, Jelačičova – Miletičova.

Rozvoj trolejbusovej siete: Projekčné práce na štyroch nových trolejbusových tratiach

V modernizácii a dobudovaní trolejbusovej siete bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, nakoľko projektanti už pripravujú ďalšie 4 nové trate. Rozsah projektov na budovanie a modernizáciu bratislavských trolejbusových tratí je v súčasnosti najväčší na Slovensku. Vďaka nim bude napríklad prepojená ostrovná trať na Dlhých dieloch s Patrónkou (cez Mlynskú dolinu) a zelenšej MHD sa dočkajú aj cestujúci v oblasti Hlavnej stanice, alebo obyvatelia Grófskej nivy či Galvaniho ulice. Rozvoj je financovaný z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Obnova električkových priecestí a koľajových konštrukcí

Električkové radiály na mnohých miestach pretínajú prejazdy pre individuálnu dopravu, pričom mnohé z nich už boli následkom investičného dlhu v havarijnom stave. Bezpečnosť dopravy je pre podnik prioritná, preto v nedávnom období opravil viac ako 16 priecestí cez električkovú trať: Most SNP, Krížna/Vazovova, Vivo/Polus, Zátišie (Tomášikova), Za stanicou, Odborárska, Sliačska, Depo Jurajov dvor, Stanica Vinohrady, Černockého, Hečkova, ul. Pri dvore, Púchovská, Turbínova, Magnetová, Istrochem a iné. Výmenených bolo tiež viac ako 13 koľajových konštrukcií. Výhybky a kríženia na Kamennom a Hurbanovom námestí, na Radlinského pri zastávke STU a v triangli Vazovova, výhybky a kríženia pri zastávke Kuchajda a Stn. Vinohrady.

Obnova priecestia na Račianskej ul.

Obnova priecestia na Vajnorskej ul.

Obnova priecestia na Tomášikovej ul.

Obnova priecestia na križovatke Vajnorská - Riazanská ul. (OC VIVO!)

Obnova priecestia na Vazovovej ul.

Debarierizácia električkových nástupísk

Zastávkové ostrovčeky a nástupiská musia byť dostupné pre všetky skupiny obyvateľov, preto podnik postupne debarierizuje viaceré zastávky v meste. Doposiaľ vykonal stavebné úpravy na viac ako 20 miestach v rámci celej Bratislavy

Efektívne čerpanie európskych fondov - zazmluvnené modernizačné a rozvojové projekty za viac ako 150 mil. eur

Pri podpore mestskej hromadnej dopravy je potrebné nielen dobiehanie investičného dlhu z minulosti, ale aj plánovanie jej rozvoja a modernizácie v budúcnosti. Na to sa snaží DPB nachádzať, kombinovať a využívať všetky dostupné zdroje, ktoré to umožnia. DPB len v posledných 3 rokoch zazmluvnil modernizačné a rozvojové projekty v objeme viac ako 150 milionov eur. Balík týchto projektov zabezpečí v nasledujúcich rokoch kontinuálnu premenu verejnej dopravy na modernú MHD európskej úrovne. Okrem toho ma DPB v súčasnosti má pripravených viacero ďalších rozvojových projektov, s ktorými sa plánuje uchádzať o európske zdroje na rozvoj MHD v hlavnom meste.

Úspora prevádzkových nákladov

Vďaka novému systému a formy verejných obstarávaní, novému nastaveniu obchodného správania spoločnosti, odstrihnutiu medzičlánkov v nákupnom procese či zrušeniu zmlúv na nepotrebné služby sa dopravnému podniku podarilo nastaviť systém, ktorý ročne znižuje rôzne prevádzkové náklady o niekoľko miliónov eur. DPB rovnako vykonal investičné nákupy, ktorými ušetril mestské peniaze v hodnote 8 miliónov eur, čo za 3 roky vygenerovalo úsporu v podnikovom a mestskom rozpočte o viac ako 20 mil. eur. Tieto financie môže DPB reinvestovať do zlepšovania komfortu pre cestujúcich ako aj pracovného prostredia kolegov v DPB.

Spoľahlivá MHD: 100% vypravenosť spojov

Spoľahlivá a rýchla MHD je to, čo obyvatelia i návštevníci mesta očakávajú. Podniku sa dlhodobo darí vypravovať 100% všetkých spojov a prestoje hradiť záložnými vozidlami, čo je v súčasnosti nesporným kladom v rámci bratislavského kraja. S novými analytickými nástrojmi a technológiami dopravných dispečerov je reakčná doba pri mimoriadnych udalostiach kratšia než v minulosti. Električky navyše jazdia oveľa častejšie a poskytujú tak pohodlné spojenie s centrom mesta.

Rozšírenie dopravnej obsluhy

Jednou z noviniek bolo zavedenie obsluhy nových oblastí Kulháň, Konopiská, Horáreň Krasňany, Grófska niva, Bodvianska, Lúčna, Za mokráňom alebo Podunajská brána.

Rekreačné linky

Vďaka projektu #sMHDpozelenej sa podaril návrat zhruba 100% tzv. „predcovidových“ cestujúcich do MHD počas voľných dní. Cestujúci využívajú napríklad rekreačné linky: 43 (Kačín), 52 (Potočná), 144 (Kamzík), 154 (Horáreň Krasňany).

Zlepšenie intervalu liniek

Dopravca pravidelne získava a analyzuje dáta získané priamo z premávky, čomu následne prispôsobuje intervaly spojov, prestupy a kapacitu. Naposledy sa tak stalo napríklad na linkách: 61, 65, 40, 43, 51, 45, 77, 78, 95, 139, 145, 147 a iných.

Kapacitné posilnenie liniek

Viac cestujúcich v MHD so sebou prináša aj väčšie nároky na kapacitu spojov. Tú podnik zvyšuje nasadzovaním väčších vozidiel na vybraných linkách než v minulosti. Napríklad na linke 37 DPB zväčšil kapacitu iba zmenou vozidla o 74%, na 191 o 50%, na 88 o 22%.

Veľká električková zmena: častejšie jazdiace električky a viac prepravnej kapacity do centra mesta

Prvou traťou, na ktorej posilnený režim DPB skúšal, bola Račianska radiála, kde sme v rannej špičke navýšili počet spojov až na dvojnásobok. Metro síce Bratislava nemá, no má električky s vysokou kapacitou a mimoriadne hustým intervalom. V súčasnosti jazdia takmer tesne za sebou.

Lepšia údržba vozidiel

Systematizácia nákupu náhradných dielov priniesla nielen úsporu financií, ale aj väčšie množstvo a lepišu kvalitu servisných úkonov na vozidlách. K čistote vozidiel MHD zase dopomohli častejšie kontroly a zvyšovanie nárokov na kvalitu, ale aj 3 nové automatické umývacie linky pre autobusy.

Letné historické linky

Nadšenci nostalgických jázd si prídu pravidelne, každé leto, na svoje. DPB spustil túto sezónu historické linky s vozidlami zo svojej zbierky, ktoré tak našli častejšie využitie. Bratislavčanky a Bratislavčania, i návštevníci hlavného mesta si zase vychutnajú jazdu dobovým vozidlom. To im pripomenie cestovanie v predošlých rokoch.

Zobrazovanie prestupov v reálnom čase

Moderným informačným systémom sú vybavené všetky najnovšie vozidlá z flotily DPB. Cestujúcim ponúkajú rozšírené informácie o prestupoch na ostatné linky v reálnom čase, tak isto aj aktuálne správy z dispečingu, ktoré sa týkajú mimoriadnych udalostí.

Nové jednotné a dvojjazyčné cestovné poriadky na zastávkach

Zahraniční cestujúci boli v minulosti odkázaní najmä na aplikácie alebo infocentrá. Cestovné poriadky alebo hlásenia vybraných zastávok sú dnes už dvojjazyčné, čím sme zlepšili orientáciu najmä pri prestupoch.

Platba kartou priamo vo vozidle

Cestujúci už viac nemusia hladať automat či predajné miesto na cestovné lístky. S projektom KARTUJ môžu cestovať iba s platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami. Stačí ich priložiť ku kombinovanému označovaču cestovných lístkov s logom služby KARTUJ (viac info na www.kartuj.sk).

Dokončenie rekonštrukcie historických vozidiel MHD

DPB záleží aj na zachovaní historických kúskov vozidiel pre budúce generácie, ktoré nám pravidelne pripomínajú dobu a podmienky, v ktorých sme kedysi cestovali. K príjemným nostalgickým jazdám sa v uplynulých rokoch pridali dve novozrekonštruované vozidlá – trolejbus Škoda SANOS a malý ale za to o to krajší autobus Praga RN.