Dostupnejšia MHD vďaka výrazne lacnejšej ročnej električenke za 199 EUR


Magistrát hlavného mesta Bratislavy v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, Bratislavskou integrovanou dopravou a.s., Bratislavským samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR predstavil v rámci komplexnej zmeny cenníka IDS BK nový, výrazne lacnejší ročný predplatný cestovný lístok za 199 EUR pre vnútromestské zóny 100 a 101, ktorý bude možné využívať od 1. júla 2021 v dopravných prostriedkoch všetkých dopravcov zapojených do IDS BK. Ide o zásadnú 25 % zľavu oproti súčasnej cene 264,20 EUR. Aj keď po zmene cenníka sa cestovné za niektoré typy lístkov zvýšia, sme presvedčení, že práve lacnejšia ročná električenka spraví verejnú dopravu v IDS BK dostupnejšou pre všetkých obyvateľov, ktorí sa po meste pravidelne pohybujú. Výhodnejšiu cenu ročných predplatných lístkov budú môcť využiť  cestujúci aj  v regionálnych zónach IDS BK. Tým prispejeme k zatraktívneniu verejnej dopravy a k zníženiu  dochádzajúcich obyvateľov Bratislavského kraja za prácou, do škôl a za inými aktivitami do Bratislavy individuálnou dopravou.

Z dostupných dát vieme, že práve držitelia ročného predplatného lístka majú tendenciu verejnú dopravu pravidelne využívať. Aj pre užívateľov osobných vozidiel sa vďaka električenke stáva verejná doprava dostupnejšou, nakoľko v dňoch, keď svoje auto nevyhnutne nepotrebujú, sú skôr naklonení zvoliť cestu verejnou dopravou bez potreby uvažovať o kúpe napr. jednorazového cestovného lístka.

Obnovou vozidlového parku robíme bratislavskú MHD pohodlnejšou. Minulý rok sme zaradili do premávky 11 nových, moderných autobusov s letiskovou úpravou, 4 nové moderné minibusy, prebehla súťaž na 70 kĺbových autobusov a pripravuje sa nákup desiatok nových električiek a hybridných trolejbusov, vrátane dvojkĺbových 24-metrových megatrolejbusov. Do existujúcich vozidiel, ktoré budú ešte niekoľko rokov slúžiť, sme zabezpečili 68 nových výkonných klimatizácií, pre lepšiu bezpečnosť sme do 138 starších vozidiel nainštalovali kamerový systém a aktuálne prebieha projekt dovybavenia ďalších 188 prostriedkov MHD kamerami. Zaviedli sme 10 km BUS pruhov, ktoré šetria cestujúcim aj desiatky minút pri každej ceste. V nasledujúcich mesiacoch zavedieme ďalšie úseky s preferenciou MHD, vďaka ktorej bude verejná doprava rýchlejšia a spoľahlivejšia.

Pre porovnanie ročný predplatný lístok vo Viedni po zľavnení dosahuje 365 eur. Zníženie sumy za ročný predplatný lístok malo vo Viedni za následok prudký nárast podielu verejnej dopravy a zníženie využívania automobilov v prospech ekologických druhov dopravy o šesť percent za jeden rok.

O dočasne zvýhodnenú ročnú električenku, ktorú mesto akciovo ponúklo v obmedzenom termíne v roku 2019, prejavili cestujúci veľký záujem. V mesiaci september 2019, keď platila zľava, si kúpilo ročný PCL o 547 % viac ľudí (18 405 ks) v porovnaní s mesiacom september 2018 bez zľavy (2 843 ks).

Zavedením výhodnejšej električenky pre všetkých magistrát zároveň navrhol zrušiť Bratislavskú mestskú kartu, ktorá zvýhodňovala MHD iba pre menšiu časť obyvateliek a obyvateľov. Namiesto 10%-nej zľavy, vďaka ktorej držitelia BMK mali doteraz ročnú električenku za 237,78, od júla budú môcť všetci obyvatelia jazdiť verejnou dopravou po Bratislave za výrazne výhodnejšiu cenu 199 EUR. V konečnom dôsledku tak ušetria aj súčasní držitelia Bratislavskej mestskej karty. 

Bratislavská mestská karta bola v čase svojho vzniku v roku 2010 revolučným a novým vernostným systémom. Aktuálna využívanosť tejto karty, menej ako 10 percent všetkých obyvateľov mesta, už ale nemôže pokryť nároky na dostupnejšiu MHD pre čo najviac obyvateľov. Odstránením povinnosti zriadiť si BMK za účelom získania zľavy na verejnú dopravu sa zároveň znižuje administratívna bariéra k dostupnejšej MHD. Väčšina užívateľov tejto karty, až 65 %, ju používala práve na zľavu pri cestovaní MHD. Už zakúpené PCL dobehnú na platforme Bratislavskej mestskej karty, následne tento produkt končí a ako nosič električenky bude možné zvoliť inú platobnú alebo dopravnú kartu.

Najčítanejšie správy