Infolinka: 02 5950 5950

DPB testuje nový hybrid


Hybridný batériový trolejbus je dlhý 18 metrov a DPB ho bude testovať týždeň. Cieľom
testov je preverenie prevádzkových vlastností hybridných trolejbusov, ktoré časť trasy
jazdia na batérie a časť pod trolejovým vedením. Dôležité parametre sú napríklad
výdrž batérie, jej vybíjanie a nabíjanie. Podstatné je aj preverenie dopadu prevádzky
hybridných trolejbusov na napájanie trolejových tratí. Požičané vozidlo bude počas
skúšobného týždňa jazdiť výlučne bez cestujúcich na predpokladaných trasách, kde
by mohli nové vozidlá v budúcnosti premávať pravidelne alebo v prípade výluk. DPB
v budúcnosti plánuje nahradiť autobusy na niektorých linkách práve modernými,
hybridnými trolejbusmi, vďaka čomu bude doprava v hlavnom meste ekologickejšia.