Električky v Bratislave čakajú pozitívne zmeny


Po napäto očakávanom spustení zmodernizovanej radiály v Karlovej Vsi posilní DPB, a.s. kapacity električkovej dopravy. Nové trasovanie liniek bude v platnosti až do začiatku budúcoročných rekonštrukcií tratí, ktoré sa očakáva v jarných mesiacoch budúceho roka. Súčasné zmeny prinesú viacero benefitov.

Nové trasovanie električkových liniek v Bratislave

Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Nám. Ľ. Štúra - Šafárikovo nám. - Námestie SNP - Obchodná - Hlavná stanica

Linka 3: Petržalka - Šafárikovo nám. - Špitálska - Blumentál - Račianske mýto - ŽST Vinohrady - Rača

Linka 4: Karlova Ves - Most SNP - Šafárikovo nám./SND - Špitálska - Trnavské mýto - ŽST Nové Mesto / Zlaté Piesky (každý druhý spoj).
Po spustení električiek až do Dúbravky bude linka predĺžená na konečnú Pri kríži.

Posilová linka 7 v špičkách pracovných dní: Hlavná stanica - Blumentál - Račianske mýto - ŽST Vinohrady - Rača (poobede budú spoje končiť na ŽST Vinohrady)

Linka 9: Karlova Ves - tunel - Obchodná - Blumentál - Trnavské mýto - Ružinov

Všetky linky majú rovnaký interval 4 minúty v rannej a poobednej špičke, 5 minút v tzv. sedle medzi špičkami a 7,5 minúty cez víkendy. Doteraz sa napríklad v Dúbravke na spoj čakalo až 6 minút v špičke a cez víkendy 9 minút.

Úseky, v ktorých jazdia dve električkové línky (4+9 a 3+7, resp. centrum mesta) budú v špičke obslúžené v intervale iba 2 minúty.

Schéma električkových liniek je dostupná na stiahnutie pod týmto odkazom.

Schéma celej siete bratislavskej MHD je dostupná na stiahnutie pod týmto odkazom.

Premenovanie zastávok v Karlovej Vsi a Dúbravke

V súvislosti so spustením premávky prichádza ku zmenám názvov niektorých zastávok, ktoré tak budú lepšie reflektovať zaužívané označenia lokalít.

Zastávka Damborského sa mení na Záluhy;

zastávka Karlova Ves sa mení na Kútiky;

zastávka Miestny úrad Karlova Ves sa mení na Námestie svätého Františka;

a tiež sa tento týždeň zmení názov zastávky Polus City Center na Miestny úrad (MiÚ) Nové Mesto.

 

Ako teda bude verejnosť cestovať?

Karlovu Ves po novom obslúžia linky 4 a 9, ktoré tak zabezpečia priame a dvakrát častejšie spojenie s významnými prestupnými bodmi Most SNP, Trnavské mýto, Šafárikovo námestie či Blumentál.

Linka 4 bude po otvorení trate do Dúbravky predĺžená na konečnú Pri kríži; linka 9 zostane premávať po zastávku Karlova Ves, po novom premenovanú na Kútiky. Zmeny sa však dotknú všetkých električkových liniek.

Dôležitou informáciou je, že pri cestovaní električkami medzi ľubovoľnými dvomi zastávkami bude potrebný maximálne jeden prestup. Definitívna podoba linkového vedenia v hlavnom meste bude stanovená až po ukončení 3. a 4. etapy modernizácie karloveskej radiály, kedy sa budú vyhodnocovať skúsenosti a spokojnosť s organizáciou MHD počas jej jednotlivých etáp.

Výrazný nárast prepravnej kapacity

Oproti dnešnému výlukovému stavu navyše dôjde k výraznému navýšeniu prepravnej kapacity na úplne všetkých električkových radiálach, a to od 25 % až do 100 %.

Električková doprava je pre Bratislavu absolútne kľúčová, lebo cestujúcim prináša najväčší komfort cestovania a je najspoľahlivejšia. Odteraz verejnosti ponúkame atraktívny interval už od dvoch minút, ktorý cestujúci určite ocenia,” povedal predseda predstavenstva DPB, a.s. Ing. Martin Rybanský. Napriek menšiemu počtu liniek sa prepravná kapacita naopak výrazne navýši. Na linkách z Karlovej Vsi na nábrežie či z Hlavnej stanice do centra mesta sa oproti nedávnemu stavu napríklad zvyšuje počet spojov na dvojnásobok.

Ešte pred niekoľkými rokmi jazdila každá električková linka iba raz za 12 minút, cez víkendy dokonca iba raz za 20 minút. Dnes zavádzame v čase špičiek jednotný interval 4 minúty a cez víkendy 7,5 minúty. Keďže na vybraných tratiach budú jazdiť dve linky, znamená to, že na spoj prakticky nebude potrebné dobiehať, lebo o chvíľu príde ďalší. Oproti súčasnosti nasadíme do premávky až o 10 % viac električiek,” dopĺňa predseda predstavenstva DPB, a. s.

Samotný prejazd Karlovou Vsou sa urýchli – pre každého cestujúceho, v každom spoji a v každom smere. Električky tu zároveň budú jazdiť častejšie ako metro v zahraničí: ráno aj poobede každé dve minúty. Aj v prípade, ak cestujúci bude musieť prestúpiť, vďaka rýchlejším električkám a kratšiemu čakaniu na spoj bude jeho cesta rýchlejšia než doposiaľ.

K posilneniu kapacity prichádza aj v Rači, Ružinove, Petržalke či na Vajnorskej ulici. Interval v poobednej špičke sa skracuje z 5 minút iba na 4 minúty, čo predstavuje nárast kapacity až o 25 %.

Posilnenie náhradnej autobusovej dopravy do Dúbravky

DPB eviduje aj množstvo podnetov od cestujúcich, ktorí požadovali zlepšenie náhradnej autobusovej dopravy do Dúbravky. Na krátky čas totiž bude spustená električka iba po konečnú Kútiky v Karlovej Vsi.

Dôjde však k výraznému posilneniu autobusovej linky X5 medzi Borskou a obratiskom Pri kríži. Dopravný podnik totiž očakáva, že cestujúci začnú tento smer cez Karlovu Ves využívať výrazne viac. Vo vybraných časoch tak skráti interval na polovicu a autobusy do Dúbravky budú jazdiť každé 4 minúty.

Večer a cez víkendy bude koordinovaná s električkovou linkou 4, aby ku/od každého spoja električky linky 4 išiel autobus náhradnej dopravy z/do Dúbravky. V ostatnom čase bude taký hustý interval náhradnej dopravy (4-5 minút), ktorému bude prispôsobená kapacita nasadzovaných vozidiel, že cestujúci prichádzajúci električkou na Borskú pravdepodobne uvidia predchádzajúci spoj linky X5, avšak po presune na zastávku autobusu náhradnej dopravy už bude pristavovať ďalší spoj  linky X5. 

Prečo nastali zmeny v linkovom vedení

Dnes predstavené linkové vedenie je zároveň prípravou na plánovanú jarnú výluku v Rači tak, aby súčasné trasovanie mohlo zostať v platnosti aj počas tejto výluky a nemuselo Bratislavčanov zaťažovať ďalšími zmenami. To je okrem iného dôvod, prečo v tejto chvíli napríklad nebolo možné prevádzkovať „tradičnú“ električkovú linku číslo 5.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. je presvedčený, že uvedené riešenie je najlepším z možných a stretne sa s pozitívnymi reakciami. Naďalej je však pripravený zaoberať sa akýmikoľvek podnetmi verejnosti.

Vybrané relácie a odporúčaný spôsob cestovania

Relácia

Spojenie

Hlavná stanica - Petržalka

Linka 1, prestup Nám. SNP/Kamenné nám. > linka 3

Petržalka – Hlavná stanica

Linka 3, prestup Šafárikovo nám > linka 1

ŽST Nové Mesto – Hlavná stanica

Linka S70 bez prestupu

Linka 4, prestup Trnavské mýto > linky 61, 74, 201

Krížna – Hlavná stanica

Linka 210 bez prestupu

Blumentál – Hlavná stanica

Peší presun na zastávku STU > linka 1

Peší presun na zastávku Račianske mýto > linka 210

Linka 7 bez prestupu v  špičke

Zlaté piesky – Dúbravka

Linka 4, prestup Trnavské mýto > linky 63, 64, 204, 209, prestup Sokolská/Patrónka > linky 83, 84

Linka 4, prestup Borská > linka X5

Ružinov – Špitálska a Most SNP

Linka 9, prestup Trnavské mýto > linka 4

Ružinov – Dúbravka

Linka 9, prestup Borská > linka X5

Rača – STU

Linka 3, prestup Blumentál > linka 9

Linka 7 bez prestupu v  špičke

Rača – Obchodná, Kapucínska a Karlova Ves

Linka 3, prestup Blumentál > linka 9

Rača – Most SNP

Linka 3, prestup Mariánska > linka 4

Rača – Dúbravka

Linka 3, prestup Račianske mýto > linky 63, 64, 204, 209, prestup Sokolská/Patrónka > linky 83, 84

Linka 3, prestup Blumentál > linka 9, prestup Borská > linka X5

Otázky a odpovede

Prečo sa teraz neobnovili predvýlukové trasy električiek?

 • Naďalej prebieha modernizácia trate v Karlovej Vsi a Dúbravke, aktuálne prebiehajú práce v úseku Karlova Ves – Harmincova, v ďalších etapách budú pokračovať úsekom Molecova – tunel.
 • Pôvodný harmonogram predpokladal pri sprevádzkovaní obratiska v Karlovej Vsi zároveň uzavretie električkovej trate v Rači (v úseku Cintorín Rača – Komisárky) a opätovné zriadenie úvraťového obratiska, tentokrát pri Cintoríne v Rači. S ohľadom na meškanie modernizácie v Karlovej Vsi a prichádzajúce zimné obdobie úplná koordinácia termínov nie je možná, avšak k uzavretiu traťového úseku v Rači príde čoskoro, hneď ako teplotné pomery umožnia vykonať potrebné technologické postupy.
 • Prebiehajúce stavebné práce v Karlovej Vsi a Dúbravke, ako aj pripravovaná rekonštrukcia nevyhovujúceho „esíčka“ v Rači limitujú obnovenie predvýlukových trás električiek (viac liniek v horších intervaloch).

Prečo v Petržalke linku 1 nahradila linka 3?

 • Počet obojsmerných električiek (30) je limitovaný. Z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie električkovej trate pri Cintoríne Rača (potreba úvraťového obratiska, v snahe zachovať obsluhu Rače električkami aj počas rekonštrukcie) bude čoskoro potrebné nasadenie všetkých obojsmerných električiek iba na linku 3, ktorá obslúži Petržalku linka 3 namiesto linky 1. Do Petržalky obnovená premávka električiek linky 3 svojím intervalom plne nahradí počas výluky premávajúcu linku 1, ako aj pred výlukou premávajúce obidve linky 1 a 3. Linka 3 poskytne priame spojenie s väčšou časťou Bratislavy, než doposiaľ zabezpečovala linka 1.

Prečo je Karlova Ves obsluhovaná iba 2 električkovými linkami?

 • Karlova Ves bude obslúžená v následnom intervale 2 minúty počas špičiek (t. j. rovnako často ako pred výlukou), čím sa poskytne dostatočná kapacita električiek a pre obyvateľov Karlovej Vsi sa ukončí diskomfort spôsobený modernizáciou električkovej trate. Električky budú na zmodernizovanej trati rýchlejšie a pohodlnejšie. Vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 2 min viedlo k prevádzkovým problémom v obratisku Karlova Ves a k prenášaniu meškaní už na odchode z 1. zastávky do celého mesta.

Prečo nebude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi do Dúbravky v novom obratisku v Karlovej Vsi?

 • V obratisku Karlova Ves naďalej prebieha výstavba a obratisko autobusov ešte nie je dokončené, preto bolo potrebné pristúpiť k náhradnému riešeniu – otáčaniu autobusov pri zastávke Borská.

V čom je výhodnejší menší počet električkových liniek?

 • Linky zo všetkých električkových radiál prechádzajú centrom mesta.
 • Menší počet liniek umožnil zabezpečiť výborný interval medzi spojmi (v pracovných dňoch 4-5 minút, cez voľné dni a večer 7,5 minúty).
 • Zabezpečená je maximálna možná miera pravidelnosti a presnosti dopravy tým že každá radiála má jednu základnú linku nezávislú od ostatných.
 • Bezpečné využívanie úvraťového obratiska Petržalka a čoskoro aj Cintorín Rača (nulové riziko, že by vozidlá prišli v inom poradí a odchádzali by následne už z prvej zastávky s meškaním).
 • Zvýšenie počtu spojov na vyťaženej linke 1 medzi Námestím SNP a Hlavnou stanicou oproti stavu pred výlukami.

Prečo posilová linka 7 nepremáva až do centra?

 • Posilová linka 7 slúži najmä študentom vo vzťahu medzi internátom Mladá garda a STU, ale zároveň aj kapacitne vypomáha linke 3 .
 • Jej vedenie až do centra mesta by bolo žiadúce, avšak existuje riziko, že súčasná priepustnosť križovatky Americké nám. - Špitálska by pri 2 minútovom následnom intervale (električky linky 3+7) spôsobila neúmerné zdržania ostatných električkových liniek, ktoré by blokovali Blumentál alebo Špitálsku ulicu.
 • Z údajov sčítania cestujúcich vyplýva, že väčšina cestujúcich račianskej radiály vystupuje na zastávkach Račianske mýto a Blumentál, kam linka 7 naďalej bude premávať a odbremení tak linku 3.