Predaj nevyužívaných jazdených autobusov


Modernizácia vozidlového parku znamená nielen zvýšenie komfortu pre cestujúcich či vodičov, ale aj vyraďovanie starších vozidiel. Dopravný podnik Bratislava preto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj 39 ks autobusov, pre ktoré už v súčasnosti nemá využitie.

Väčšina z ponúkaných autobusov je pojazdná, pričom na predaj je určených viacero typov vozidiel od minibusov cez vozidlá upravené na prímestskú dopravu až po kĺbové autobusy a autobusy pre technickú údržbu. Minimálna kúpna cena vozidiel je od 800 do 2500€ v závislosti od aktuálneho technického stavu. Ich reálne fotografie sú súčasťou príloh obchodnej verejnej súťaže.

Predaj autobusov bude prebiehať formou elektronickej aukcie. Záujemcovia môžu do 11.8.2023 do 12:00 zaslať žiadosť o zaradenie do elektronickej aukcie spolu s vyplnenými prílohami (dostupné tu: https://dpb.sk/sk/verejne-obstaravanie/obchodna-verejna-sutaz-c-ovs-06-2023-predaj-ojazdenych-dopravnych-prostriedkov ) na mail horvat.alexandra@dpb.sk

Zoznam ponúkaných vozidiel: 

V minulosti o tieto vozidlá prejavili záujem iní dopravcovia, nadšenci verejnej dopravy, vášniví zberatelia alebo dizajnéri. Vyradené bratislavské autobusy tak môžu slúžiť ďalej cestujúcim v iných mestách alebo štátoch alebo pre nich kupujúci nájdu využitie v podobe kaviarne či dizajnového prvku. Naposledy bola takto odpredaná prevádzkyschopná legendárna bratislavská KAROSA #2649 videná v uliciach Prahy. Jej nový majiteľ ju plánuje zrekonštruovať, aby mohla voziť ďalšie generácie cestujúcich už ako historické vozidlo.

Foto: Karosa B 741 - © Lukáš Hašek, Tedom C 12 G - © Henrich Kleiner