Premávka MHD počas Silvestra a Nového roka


31.12.2018 Silvester

Premávka MHD bude jazdiť v režime „pracovný deň - školské prázdniny.“

V noci z 31.12.2018 na 1.1.2019 bude približne od 23:00 do cca 4:30 na vybraných autobusových, trolejbusových a električkových linkách zabezpečená mimoriadna posilová doprava na pokrytie zvýšených nárokov osláv príchodu Nového roka (linkové intervaly v rozsahu 15 - 30 minút).

Nočné linky N21, N29, N31, N33, N34, N37, N53, N55, N61, N70, N74 a N80 budú posilnené zhustením intervalu na 30 minút.

Nočné linky N72, N93 a N95 budú posilnené zhustením intervalu na 15 minút v čase od 23:30 h do 2:30 h a následne na 30 minút.

Cestovné poriadky vybraných liniek MHD nájdete TU.

 

Od 23:30 do 04:30 budú navyše prevádzkované električkové linky v intervale 30 minút:

Linka N5 Dúbravka - Karlova Ves – tunel – Obchodná - Račianske mýto - Rača

Linka N8 smer do mesta: z Ružinova stálou trasou cez Trnavské mýto, Vazovovu, Radlinského a Obchodnú po zastávku „Poštová - Martinus“ a ďalej s označením linky N10 smer Vozovňa Jurajov dvor

smer Ružinov: vlaky linky N10 z Vozovne Jurajov dvor od zastávky „Mariánska“ na ul. Špitálska s označením linky N8 po jej stálej trase Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Vazovova, Trnavské mýto, Záhradnícka, Ružinov

Linka N10 smer do mesta: z Vozovne Jurajov dvor po trase Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna a Špitálska po zastávku „Mariánska“ a ďalej s označením linky N8 smer Ružinov

smer Vozovňa Jurajov dvor: vlaky linky N8 z Ružinova od zastávky „Poštová - Martinus“ na Obchodnej ul. s označením linky N10 po trase Námestie SNP, Kamenné nám., Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Vozovňa Jurajov dvor

 

1.1.2019 bude premávka ako v dňoch pracovného pokoja. Linka č. 69 vypravená nebude a linka č. 801 vykoná prvý odchod o 06:46 zo ŽST Rusovce a 06:55 z Rajky.

 

Oslavy Silvestra 2018 a vítanie Nového roku 2019 - linky č. 4, 8, 29, 50, 70 a N33

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že  31.12.2018 približne od 19:30 bude vylúčená premávka električiek na Mostovej a Jesenského ulici a približne od 22:00 bude vylúčená doprava z Vajanského a Rázusovho nábrežia.

Linka č. 4 smer Dúbravka : Zlaté piesky, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Botanická, Karlova Ves, Dúbravka

Linka č. 8 okružná trasa : RUŽINOV, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Blumentál, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, MOST SNP, Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Šafárikovo nám., Štúrova, Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, RUŽINOV

 

Od 22:00 bude premávka vybraných liniek MHD nasledovná:

Linka č. 4 obojsmerne: cez Námestie SNP, Kapucínsku, tunel

Linka č. 8 skrátená okružná trasa: RUŽINOV, Záhradnícka, Trnavské mýto, Špitálska, Námestie SNP, Obchodná, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, RUŽINOV

Linky č. 29 obojsmerne: premávka v skrátenej trase Devínska Nová Ves – Devín – Most SNP.

Neobslúži zastávky „Malá scéna“ a „Nové SND“. Obslúži zastávku „Most SNP“ (výstupište a nástupište ako linka č. 30).

 

Linka č. 50 smer OD Slimák: bez obsluhy zastávok Most SNP a Malá scéna (obchádzka cez Petržalku) AUPARK, Krasovského, vzostupná rampa a Jantárová cesta, Bosákova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Landererova, Pribinova a od zastávky „Malá scéna“ po stálej trase

Neobslúži zastávky „Most SNP“. Obslúži zastávku „Farského“.

Linka č. 70 smer do mesta: od zastávky „Twin City“ vľavo na ulicu Krupkova - náhradná konečná zastávka „Nové SND“ (výstupište ako linka 78); cez Pribinovu vpravo na Dostojevského rad na zastávku „Malá scéna“ smer Mlynské nivy (odstavenie v zadnej časti zastávkového pruhu).

Neobslúži zastávky „Malá scéna“ a „Most SNP“. Obslúži zastávku „Nové SND (výstupište ako linka 78)“.

smer ŽST P. Biskupice: zo zastávky „Malá scéna“ na Dostojevského rade odchod v čase určenom cestovným poriadkom. Neobslúži zastávku „Most SNP“.

                        

Linka N33 smer Kuklovská: od zastávky „Twin City“ vľavo na Landererovu, Most Apollo, Einsteinovu, Most SNP, prejazd cez obratisko Most SNP, nábrežie, kde sa od zastávky „Chatam Sófer“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Malá scéna“, „Nám. Ľ. Štúra“ a „Most SNP“ (na nábreží). Obslúži zastávky „Panorama City“ a „Most SNP“ (nástupište linky 30).

smer Hlavná stanica: od zastávky „Chatam Sófer“ prejazdom cez obratisko Most SNP (vjazd a výjazd ako linka 30) vpravo na Most SNP, Einsteinovu, Most Apollo, Landererovu, Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Twin City“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Most SNP“ (na nábreží), „Nám. Ľ. Štúra“ a „Malá scéna“. Obslúži zastávku „Most SNP“ (nástupište linky 30).

 

Dopravné obmedzenia budú trvať do 1.1.2019 do cca 02:00.