Pripravujeme jednotné číslovanie liniek


Plánujeme rozvoj trolejbusovej dopravy v hlavnom meste. Tá bude rozšírená, modernejšia a rýchlejšia než doteraz. Vozidlový park už čoskoro rozšírime o ďalšie kusy hybridných trolejbusov, ktoré nasadíme aj na viaceré dnešné autobusové linky a transformuje ich na trolejbusové. Rozdiel medzi trolejbusovou a autobusovou dopravou sa vďaka hybridným vozidlám stiera, preto už nebude viac potrebné rozlišovať autobusové a trolejbusové čísla liniek.

Už dnes je štvrtina trolejbusových liniek označovaná v „autobusovom“ číselnom rade – ide o linky 33, N44, N47 a N72. Od novembra k nim pribudnú aj ostatné trolejbusové linky a označovanie tak bude jednotné pre trolejbusy aj autobusy. Nové čísla trolejbusov budú reflektovať tzv. systém oblastného označovania liniek, ktorý bol zavedený ešte v rámci zmien MHD v 90. rokoch. Každá časť Bratislavy a regiónu v ňom má pridelené číslo. Napríklad Devín či Devínska Nová Ves je označená číslom 2, takže ju obsluhujú linky,v ktorých čísla sa začínajú alebo končia číslicou 2 (20, 21, 23, 25, 26, 29, 92). V neposlednom rade budú dvojciferné čísla na LED displejoch aj zastávkach vozidiel čitateľnejšie z väčšej vzdialenosti.

„Trolejbusová doprava je ekologický variant MHD, ktorý v Bratislave premáva už vyše 110 rokov. Okrem rekonštrukcie a budovania nových tratí máme rozbehnuté aj nákupy viacerých typov vozidiel, ktorými spravíme cestovanie po hlavnom meste ešte príjemnejšie a ekologickejšie. Nové prehľadné číslovanie liniek prispeje k rozvoju trolejbusovej dopravy, keď čoskoro vymeníme autobusy za trolejbusy, ale čísla liniek už meniť nebudeme,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Hlavným dôvodom, prečo pristupujeme k zmene označovania trolejbusových liniek už teraz, je nevyhnutnosť prenechania číselného radu 201 – 212 pre regionálne linky. V polovici novembra totiž v integrovanej doprave pribudnú nové linky na Záhorie, ktoré budú používať niektoré z uvoľnených čísiel.

Stanovili sme polročné prechodné obdobie, v rámci ktorého budú trolejbusové linky označené v cestovných poriadkoch a za predným sklom vozidiel duálne, čiže s použitím starého a nového čísla linky. O zmenách budeme informovať aj prostredníctvom informátorov priamo na vyťažených zastávkach a tiež online kampaňou na sociálnych sieťach.

K prečíslovaniu trolejbusových liniek pristúpime už 1. novembra aj vzhľadom na to, že v tomto čase, počas pandémie, je v Bratislave výrazne menej turistov, a teda zmenu čísel bude možné zapracovať aj do budúcoročných turistických materiálov.

Súčasné číslo linky Nové číslo linky Poznámka
33 33 bez zmeny

201

71 zachovanie poslednej číslice
202 72 podľa existujúcich liniek N72 a X72; zachovanie poslednej číslice
203 44 podľa existujúcej linky N44
204 64 zachovanie poslednej číslice
205 60 princíp „na Autobusovú stanicu premávajú linky 40, 50, 60, 70“
207 47 podľa existujúcej linky N47
209 49 zachovanie poslednej číslice
210 40 zachovanie poslednej číslice
211 45 zachovanie poslednej číslice; princíp „na Autobusovú stanicu premávajú linky 40, 50, 60, 70“
212 42 zachovanie poslednej číslice; použitie pôvodného čísla autobusovej linky, ktorú trolejbusy nahradili