Prvé nakúpené autobusy už vo výprave


Na autobusy značky MAN NG 313 bola vykonaná zákonom povinná kontrola originality, technické a emisné prehliadky, administratívne úradné úkony spojené s prihlásením vozidiel a získaním evidenčných značiek. DPB, a.s. do vozidiel nainštaloval informačný systém vrátane vonkajších predných, zadných a bočných tabúľ, vnútorných displejov a označovačov cestovných lístkov. Interiér vozidla je označený štandardnými piktogramami, dopytové tlačidlá pre cestujúcich ostali v pôvodnom vyhotovení. Všetky vozidlá prešli revíznou kontrolou, predprevádzkovou údržbou a drobnými úpravami interiéru a exteriéru. Jedno vozidlo išlo do premávky už v novej bratislavskej červenej farbe. Ďalšie 4 autobusy prejdú farebnou exteriérovou úpravou postupne v najbližších dňoch. Autobusy značky MAN NG 313 sú štvordverové, nízkopodlažné a plne klimatizované s celkovým počtom miest pre 160 cestujúcich.

Ostatných 6 nakúpených vozidiel značky Solaris Urbino 18 sa budú do premávky zaraďovať postupne ihneď potom, čo sa im vybaví potrebná dokumentácia. Tieto autobusy sú trojdverové, nízkopodlažné a plne klimatizované s celkovým počtom miest pre 152 cestujúcich. DPB, a.s. ich plánuje v najbližších dňoch nasadiť na linky č.75 a 59.

DPB, a.s. nakúpil autobusy vo výške 100.000,- eur bez DPH - táto kompletná cena za 11 autobusov nepredstavuje ani jednu tretinu z ceny jedného nového autobusu. Autobusy značky MAN boli zakúpené za 3 % ceny nového autobusu (33 - krát lacnejšie ako stojí nový autobus) a Solarisy boli zakúpené za 2 % ceny nového autobusu (50 - krát lacnejšie ako stojí nový autobus). Technický stav všetkých týchto vozidiel bol preverený pracovníkmi DPB, a.s. ešte pred nákupom.