V rámci Európskeho týždňa mobility zlacňujeme ročný predplatný cestovný lístok na MHD a tiež všetky typy cestovných lístkov zakúpených cez mobilnú aplikáciu IDS BK


Cenu cestovných lístkov predávaných prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK znižujeme na úroveň ceny elektronických cestovných lístkov (lístkov kupovaných prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty a elektronickej peňaženky). V praxi to znamená, že ak užívateľ mobilnej aplikácie doteraz zaplatil za hodinový lístok v 3 zónach 1,20 eur (rovnako ako za papierový lístok), po novom zaplatí 1,08 eur. Nová cena bude platná od 16. septembra 2019 bez časového obmedzenia.

Počas pilotného projektu budú mať cestujúci v rámci IDS BK v období od 16. septembra do 30. septembra 2019 možnosť zakúpiť si predplatný cestovný lístok s ročnou platnosťou za zľavnenú cenu. Napríklad základný ročný lístok pre dve zóny (100+101) tak bude počas tohto obdobia stáť 199,20 eur namiesto pôvodných 264,20 eur. Predaj zvýhodnených ročných predplatných cestovných lístkov bude umožnený v lehote 30 dní pred ich začiatkom platnosti. Zľavnený ročný predplatný cestovný lístok si budú môcť cestujúci zakúpiť u všetkých dopravcov v IDS BK, okrem dopravcu RegioJet. Platiť však budú u všetkých štyroch dopravcov, vrátane vlakov linky S70 spoločnosti RegioJet.

Cieľom tohto pilotného projektu je podporiť predaj ročných cestovných lístkov a preveriť záujem cestujúcich o tento typ cestovného lístku. Hlavné mesto chce podporovať prechod ľudí z áut do vozidiel MHD a dáta zo zahraničia ukazujú, že znížená cena ročného predplatného lístku, spolu s ďalšími opatreniami na podporu MHD, výrazne zvýšili podiel cestujúcich, ktorý si tento typ lístku zakúpili a zvýšil sa tiež podiel cestujúcich MHD.

Okrem zmeny cien cestovných lístkov v mobilnej aplikácii IDS BK prechádza zmenou aj samotná aplikácia. Časový interval od zakúpenia cestovného lístka po jeho aktiváciu sa znižuje z 1 minúty na 30 sekúnd. Zároveň budú mať vlastníci študentského preukazu ISIC možnosť nahrať preukaz priamo do mobilnej aplikácie a následne aplikácia automaticky ponúkne zľavnené cestovné lístky. Obe zmeny budú v platnosti od pondelka 16. septembra 2019.

Všetky úpravy, ktoré pri príležitosti Európskeho týždňa mobility vstupujú do platnosti, schválili objednávatelia dopravných výkonov (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a Hl. m. SR Bratislava) a súhlasili s nimi aj dopravcovia IDS BK a správca železničnej infraštruktúry (Dopravný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice Slovenskej republiky).

Prehľad dočasne zľavnených ročných predplatných cestovných lístkov v IDS BK:

 

Platnosť

(zónová / časová)

365 dňový PCL

základný

zľavnený

prenosný

zóny 100+101

199,20

99,60

259,00

100+101 + 1 regionálna zóna

265,60

132,80

345,30

100+101 + 2 regionálne zóny

332,00

166,00

431,60

100+101 + 3 regionálne zóny

398,40

199,20

518,00

100+101 + 4 regionálne zóny

441,60

220,80

574,10

100+101 + 5 regionálnych zón

478,10

239,05

621,60

100+101 + 6 regionálnych zón

537,80

268,90

699,20

100+101 + 7 regionálnych zón

597,60

298,80

776,90

sieťový

693,80

346,90

902,00

1 regionálna zóna

99,60

49,80

129,50

2 regionálne zóny

166,00

83,00

215,80

3 regionálne zóny

199,20

99,60

259,00

4 regionálne zóny

265,60

132,80

345,30

5 regionálnych zón

332,00

166,00

431,60

6 regionálnych zón

398,40

199,20

518,00

7 regionálnych zón

441,60

220,80

574,10

8 regionálnych zón

478,10

239,05

621,60

9 regionálnych zón

537,80

268,90

699,20

10 regionálnych zón

597,60

298,80

776,90

 

Otázky a odpovede k zľavneným predplatným cestovným lístkom

Zvýhodnené cestovné nie je možné zakúpiť na platobné a kreditné karty (projekt Kartuj.sk), pretože tieto karty neumožňujú cestovanie v prímestských zónach, iba na území Bratislavy (zóny 100 a 101) a iba vo vozidlách Dopravného podniku.
V prípade, ak ste držiteľom predplatného cestovného lístka, prípadne máte inú otázku, prosíme, prečítajte si tento dokument. Odpoveď na svoju otázku tak získate najrýchlejšie, ako je to možné.

Použité skratky:
PCL = Predplatný cestovný lístok / električenka
BČK = Bezkontaktná čipová karta
IDS BK = Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja
BMK = Bratislavská mestská karta

Otázka: Môžem si nový 365-denný predplatný cestovný lístok kúpiť aj cez internet?
Samozrejme! Len pozor, máme dva eshopy a funguje to iba na tomto, na ktorom si zároveň môžete objednať aj novú bezkontaktnú čipovú kartu s doručením až domov: https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/PCL. Pokiaľ doručenie, ktoré trvá 5 dní, už nestihnete do konca septembra, odporúčame vám navštíviť naše predajne, kde vám BČK vystavíme už aj s platným PCL na počkanie.

Otázka: Mám električenku s platnosťou 30/90/365 dní, ktorá už platí. Ako môžem postupovať a využiť zľavnenú ročnú električenku?
Odpoveď: Vrátenie cestovného je ošetrené v Prepravnom poriadku IDS BK v bode C.2.
Postupovať môžete výpočtom dvoch jednoduchých rovníc, podľa toho, ktorá vám vyjde výhodnejšie. Vo všetkých prípadoch je ešte potrebné odrátať manipulačný poplatok dve (2) eurá.
Pri vrátení bez udania dôvodu vyzerá rovnica takto:
Vrátená suma = Cena zaplateného cestovného – (Cena zaplateného cestovného * počet precestovaných dní * koeficient).
Koeficienty sú 0,051282 pri 30-dňovom, 0,019048 pri 90-dňovom PCL a 0,004709 pri 365-dňovom PCL .
Ak vám ročná električenka za pôvodnú cenu už platí 20 dní, výpočet vyzerá takto:
264,20 – (264,20 * 20 * 0,004709). Po odpočítaní manipulačného poplatku získate naspäť 237,32 €.
Pri vrátení z dôvodu duplicitnej úhrady cestovného sa berie do úvahy cena druhého cestovného lístka (čiže zľavnenej ceny). V tom prípade vyzerá rovnica takto:
Vrátená suma = Cena druhého zaplateného PCL / Počet dní platnosti druhého PCL * Počet dní, počas ktorých sa preukázateľne kryla platnosť duplicitne uhradených PCL.

Otázka: Ako postupovať, ak teda chcem vrátiť peniaze za existujúcu električenku, ktorú som si kúpil/a cez internet alebo na pošte?
Odpoveď: Pokiaľ zostávajú do začiatku platnosti dva dni a viac, nemusíte nás vôbec kontaktovať, stačí, ak na eshope Dopravného podniku alebo Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja sami urobíte storno objednávky.
Kontaktovať nás musíte iba v prípade, že ostáva do začiatku platnosti už iba jeden deň (stačí mailom na ots@dpb.sk, kde uvediete číslo objednávky a SNR číslo karty).
V prípade, že PCL už začal platiť, musíte prísť osobne na Oddelenie tarifných služieb na Olejkársku 1, pričom karta tu musí ostať minimálne 24 hodín z dôvodu, aby neprišlo k opätovnému zápisu už vystornovaného lístka pri priložení čipovej karty k predajnému zariadeniu (ak je prinesená v piatok, musí tu zostať do pondelka, nakoľko cez víkend sa na oddelení tarifných služieb nepracuje). Pri zakúpení PCL na pošte musí prísť zákazník osobne na Oddelenie tarifných služieb a karta tu musí ostať min. 24 hodín. Pracovná doba oddelenia je v pracovných dňoch od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 14.30 hod.


Otázka: Ako postupovať, ak teda chcem vrátiť peniaze za existujúcu električenku, ktorú som si kúpil/a v predajni DPB?
Pokiaľ ešte nenastal čas začiatku platnosti električenky, tak v prípade úhrady platobnou alebo kreditnou kartou je potrebné navštíviť to isté predajné miesto, kde bol PCL zakúpený. V prípade, ak ste platili hotovosťou, môžete prísť na ktorúkoľvek predajňu.


Otázka: Mám platnú električenku s platnosťou 30 dní. Čo sa mi oplatí?
Odpoveď: V tomto prípade odporúčame postupovať podľa odpovede vyššie alebo si ušetriť starosti, ponechať ju v platnosti do jej skončenia a najneskôr 30. septembra 2019 zakúpiť ročnú električenku za zníženú cenu. Tú je možné zakúpiť až 30 dní vopred, čiže s platnosťou, ktorá začína najneskôr 30. októbra 2019.


Otázka: Mám Bratislavskú mestskú kartu k účtu alebo Predplatenú BMK od Poštovej banky alebo UniCredit Bank. Jej platnosť končí o niekoľko mesiacov. Čo teraz?
Odpoveď: Na vašu kartu vieme 365-dňový PCL aktivovať v našich predajniach, a to aj vtedy, ak platnosť karty skončí skôr, a to bezplatne. Inými slovami, na BMK je možné zakúpiť si PCL aj v posledný deň platnosti BMK. V tomto prípade je možné zakúpenie iba na predajnom mieste, kde zákazníkovi dopravnú časť čipu karty predĺžime do konca zakupovaného PCL.
Ak si na BMK kupujete električenku prvýkrát, musíme vám ju ešte aktivovať za poplatok 2,30 € osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste.
Ak Vám medzičasom príde z banky nová karta, môžete si za poplatok 1 € na našej predajni na Olejkárskej 1 nechať previesť električenku zo starej karty na novú.
Toto sa však netýka Bratislavských mestských kariet z projektu Kartuj.sk, kde je možné objednať električenku len v rámci platnosti karty.


Otázka: Mám platobnú kartu z projektu Kartuj.sk, čiže si električenku nabíjam na svoju platobnú alebo kreditnú kartu. Na eshope sa mi však ponúka stará cena 264,20 €. Kde je problém?
Odpoveď: V rámci súčasnej akcie nie je možné využiť karty z projektu Kartuj.sk, pretože neobsahujú funkcionalitu, ktorá je potrebná pri cestovaní v rámci regiónu. Využiť môžete všetky bezkontaktné čipové karty vydané DPB, a.s., Slovak Lines a Železničnou spoločnosťou Slovensko, ISIC karty a Bratislavské mestské karty, ktoré boli aktivované na predajnom mieste a ktoré pre zakúpenie PCL využívajú dopravnú časť v čipe tejto karty. (BMK nevydáva DPB, a.s., ale niektoré banky.)
Vydanie čipovej karty stojí v DPB 4,30 €, v Slovak Lines 4,50 € (platnosť oboch je 5 rokov) a u Železničnej spoločnosti Slovensko 5,00 € (platnosť je 10 rokov).


Otázka: Som študent strednej školy a potvrdenie o štúdiu moja škola vydáva len do konca augusta. Môžem si kúpiť ročnú električenku v zľave?
Odpoveď: Je nám to veľmi ľúto, no nie je to možné. Bratislavská Integrovaná Doprava, a.s., veľmi intenzívne jednala o tomto probléme s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, no do začiatku tejto akcie sa nepodarilo pripraviť novelu vyhlášky, ktorá upravuje platnosť študentských zliav na Slovensku. Žiaľ, pripravuje sa už vyše pol roka a stále nie je hotová.
Stredoškolskí študenti, ktorým nemôže byť potvrdenie vystavené do septembra 2020, tak nárok na ročnú električenku nemajú.
V prípade vysokoškolských študentov je využitie zľavy možné, svoju zľavnenú ročnú električenku získajú za 99,60 € namiesto 132,10 €, ak doložia potvrdenie o štúdiu platné pre celú dobu platnosti ročnej električenky.


Otázka: Budú zľavnené aj iné cestovné lístky než ročné?
Odpoveď: V tejto chvíli nie.


Otázka: Bude sa aj v roku 2019 počas Európskeho týždňa mobility cestovať zadarmo s vodičským preukazom?
Odpoveď: Nie, túto možnosť sme nahradili atraktívnejšou ponukou. Vodičský aj technický preukaz tak môžete nechať doma a zviezť sa našimi spojmi.


Otázka: Chcem sa sťažovať! Kto túto akciu organizuje?
Odpoveď: Akciu na znížené ceny predplatných cestovných lístkov i trvalé zníženie cien lístkov v aplikácii IDS BK počas Európskeho týždňa mobility prinášajú Mesto Bratislava a Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Kontakty nájdete na adrese https://www.idsbk.sk/kontakty/.


V prípade, ak ste obdržali nesprávne informácie od Dopravného podniku Bratislava, a.s. napríklad na predajniach, napíšte nám, prosíme, sem na Facebook alebo priamo na Oddelenie tarifných služieb ots@dpb.sk či marketing@dpb.sk a poradíme vám, čo robiť ďalej. Za mylné informácie našich pracovníkov sa ospravedlňujeme.


V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás prosíme kontaktujte. Ďakujeme.
Odbor marketingu a komunikácie DPB, a.s.