Vyhlásili sme verejné obstarávanie na 50 nových, hybridných trolejbusov


Všetky vozidlá budú moderné, plne nízkopodlažné, klimatizované, na časti trasy budú premávať pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie, ktoré sa budú dobíjať z trolejovej siete. Plánujeme obstarať 16 kusov hybridných 24-metrových, trojčlánkových megatrolejbusov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich. Skúšané vozidlo v novembri bez problémov zvládlo aj ostré zákruty na trase linky 201. Práve na jednu z najvyťaženejších liniek v hlavnom meste by sme chceli megatrolejbusy nasadiť a nahradiť tak doterajšie 19-metrové kĺbové trolejbusy. Odhadovaná hodnota zákazky je 19 413 000 EUR bez DPH.

Koncom októbra 2020 sme testovali 18-metrový hybridný trolejbus zapožičaný z Českých Budějovíc. Aj tieto testy dopadli na výbornú, a tak podnik plánuje obstarať až 23 kusov 18-metrových hybridných trolejbusov, ktoré budú mať kapacitu minimálne 115 cestujúcich. Chceli by sme ich nasať na linku na letisko a na trase linky 210 z Hlavnej stanice k Novému SND by nahradili aktuálne jazdiace trolejbusy s dieselgenerátorom. Vďaka hybridným trolejbusom a výstavbe trolejového vedenia k budove divadla by sa trasa linky predĺžila až pod Most SNP. Spájala by tak viaceré dôležité prestupné uzly pre ľudí cestujúcich do respektíve z Bratislavy. Odhadovaná hodnota zákazky je 18 783 000 EUR bez DPH.

Treťou zákazkou je obstaranie 11 kusov 12-metrových hybridných trolejbusov, ktoré budú nasadené na novú linku medzi Kolibou, Hradom a Hlavnou stanicou, ktorá vznikne spojením liniek 41 a 203. 12-metrové hybridné trolejbusy majú mať kapacitu aspoň 70 cestujúcich. Celková odhadovaná hodnota zákazky je 7 205 000 EUR bez DPH.

„Som hrdý na to, že aj v náročnej situácii s výrazným výpadkom tržieb, spôsobeným pandémiou koronavírusu, môžeme aj naďalej obnovovať vozidlový park vďaka efektívnemu využívaniu eurofondov. Aj tento projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z Fondov Európskej únie, zo špecifického cieľa: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. Bratislavská MHD tak bude výrazne ekologickejšia, kvalitnejšia a novými trolejbusmi dokonca nahradíme autobusy na viacerých linkách,“ uzavrel Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.