Zľavnené PCL pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-SDržitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S so 100% zľavou si môžu PCL zakúpiť u dopravcu Slovak Lines, nakoľko pri predaji je potrebné sa preukázať preukazom ŤZP alebo ŤZP-S a OP, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s 50 % zľavou si môžu predplatný cestovný lístok (PCL) zakúpiť prostredníctvom:

Končí Vám platnosť bezkontaktnej čipovej karty?

V prípade, že vašej bezkontaktnej čipovej karte (BČK) končí platnosť, ponúkame možnosť objednania BČK prostredníctvom internetu cez stránku https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/Karta s podtypom „Obyčajný“ (do poznámky je potrebné uviesť ŤZP/ŤZP-S), nakoľko prostredníctvom internetu nie je možnosť výberu BČK pre túto skupinu cestujúcich.

Z toho dôvodu je potrebné osobné vyzdvihnutie na výdajnom mieste DPB – Olejkárska 1 v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 20.00 hod. (pracovné prestávky  od 10.00 hod. do 10.30 hod. a od 17.00 hod. do 17.30 hod.), kde cestujúci preukáže nárok na zľavu.

K vystaveniu karty je potrebné priložiť digitalizovanú fotografiu (s rozmermi 3,5 x 3 cm), ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa. Žiadanky s nevyhovujúcimi fotografiami nebudú spracované.

Manipulačný poplatok za vystavenie BČK je 4,30 EUR + osobné prevzatie na výdajnom mieste DPB je 1,00 EUR. BČK sa vystavuje s platnosťou na 5 rokov, pričom nárok na zľavu pre vyššie uvedenú kategóriu je potrebné preukázať každý rok.

Zakúpenie novej BČK je možné aj u dopravcu Slovak Lines https://www.slovaklines.sk/sk/autobusova-stanica-nivy.

Končí Vám platnosť nároku na zľavu zapísanej v bezkontaktnej čipovej karte?

Ak je BČK platná, ale končí nárok na zľavu, je možné predĺženie nároku na zľavu vykonať iba osobne u dopravcu, ktorý kartu vydal. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, DPB vykonáva toto predĺženie iba na výdajnom mieste na Olejkárskej 1 vo vyššie uvedenom otváracom čase.

Pracovníci prepravnej kontroly aj naďalej akceptujú pri výkone kontroly nepredĺženú zľavu ŤZP a ŤZP-S na dokladoch BČK a každého cestujúceho upozornia, aby si predĺžil platnosť.