Električkové zastávky Račianske mýto projektová dokumentácia

CP 9/2021

Obstarávateľská organizácia si dovoľuje zverejniť upravenú výzvu na predloženie ponuky v zmysle upravenej zmluvy k predmetnej zákazke „Električkové zastávky Račianske mýto projektová dokumentácia“.  Za pochopenie ďakujeme.

Spoločnosť DPB, akciová spoločnosť, vyhlásila dňa 10.03.2021 zákazku na: Električkové zastávky Račianske mýto projektová dokumentácia.

Predmetom zákazky je rozšírenie električkových zastávok s osadením prístreškov a mobiliáru zastávok na Račianskom mýte..

Lehota na predkladanie ponúk je do 17.03.2021 do 09:00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výzve, ktorá je prílohou tohto oznamu.

streda 10. marca 2021

streda 17. marca 2021