Obchodná verejná súťaž - predaj ojazdených dopravných prostriedkov MHD

Obchodná verejná súťaž

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže / výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do procesu elektronickej aukcie.

piatok 20. júla 2018

piatok 7. septembra 2018