Zastávkové prístrešky 2ks

CP 32/2021

Spoločnosť DPB, akciová spoločnosť, vyhlásila dňa 08.07.2021 zákazku: Zástavkové prístrešky 2ks

Predmetom zákazky je nákup zastávkových  prístreškov. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe.

Miestom dodania zákazky a termín

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Račianske mýto, BA

Termín ukončenia je stanovený do 31.08.2021.

S otázkami technickej povahy sa prosím obráťte na:  Ing. Ivan Čuperka,  tel. č. 02/5950 2299; mobil: +421903 797 792, e-mail:  cuperka.ivan@dpb.sk

Cenovú ponuku v EUR bez DPH zašlite prosím emailom najneskôr do 15.07.2021 do 09:00 hod.

Do celkovej ceny prosím zahrňte všetky náklady, cena je záväzná a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné upraviť cenu smerom nahor.

Nákup zastávkových prístreškov sa bude realizovať na základe Kúpnej zmluvy , ktorej návrh prikladáme do prílohy ( viď Kúpna zmluva– Zastávkové prístrešky), ktorú žiadame doplniť. V tejto súvislosti Vás žiadame vyplniť Dotazník uchádzača s návrhom na plnenie kritérií (viď príloha č. 2).

Administrátor zákazky:

PhDr. Kristína Juhászová

Tel.kontakt: 02/5950 1428

E-mail: juhaszova.kristina@dpb.sk

štvrtok 8. júla 2021

štvrtok 15. júla 2021